Làm card mô hình quả táo 3D

Làm card mô hình quả táo 3D

Nguyên liệu

• Giấy bìa cứng

• Kéo

• Bút chì

• Dao rọc giấy

• Mô hình (checkurl('http://www.mediafire.com/view/?68712711 2a67v12','',50))

Làm card mô hình quả táo 3D

Các bước thực hiện

In mô hình quả táo ra giấy, sau đó bạn dùng bút chì vẽ họa tiết lên trên giấy màu cắt ra thành 2 miếng táo như trong hình

Bước 01

In mô hình quả táo ra giấy, sau đó bạn dùng bút chì vẽ họa tiết lên trên giấy màu cắt ra thành 2 miếng táo như trong hình
Cẩn thận dùng dao rọc giấy rọc lìa một góc của mỗi miếng táo sau đó viết lên trên cuốn táo tên, lời nhắn lên trên lá rồi nối hai miếng táo lại với nhau và cuối cùng bạn chỉ cần đặt lên bất kỳ chỗ nào trang trí trong nhà nhé.

Bước 02

Cẩn thận dùng dao rọc giấy rọc lìa một góc của mỗi miếng táo sau đó viết lên trên cuốn táo tên, lời nhắn lên trên lá rồi nối hai miếng táo lại với nhau và cuối cùng bạn chỉ cần đặt lên bất kỳ chỗ nào trang trí trong nhà nhé.