Hướng dẫn vẽ ly sứ bằng bút lông dầu Sharpie - ( Vihand.com )

Hướng dẫn vẽ ly sứ bằng bút lông dầu Sharpie - ( Vihand.com )

Nguyên liệu

• 1 cây bút Sharpie Fine (Vihand.com)

Hướng dẫn vẽ ly sứ bằng bút lông dầu Sharpie - ( Vihand.com )

Các bước thực hiện

Bước 01