Làm hộp đựng bút từ chai nhựa

Làm hộp đựng bút từ chai nhựa

Nguyên liệu

• Búa bấm lỗ

• Len đủ màu

• Chai nhựa bỏ đi

Làm hộp đựng bút từ chai nhựa

Các bước thực hiện

Bạn rửa sạch chai nhựa và cắt đôi chúng ra như trong hình. Tiếp đến Bạn dùng búa bấm lỗ bấm lỗ xung quanh miệng chai

Bước 01

Bạn rửa sạch chai nhựa và cắt đôi chúng ra như trong hình. Tiếp đến Bạn dùng búa bấm lỗ bấm lỗ xung quanh miệng chai
Bạn xâu len qua các lỗ để tao điểm trang trí cho hộp bút

Bước 02

Bạn xâu len qua các lỗ để tao điểm trang trí cho hộp bút