Làm vòng đánh dấu khăn ăn bằng dây kim tuyến

Làm vòng đánh dấu khăn ăn bằng dây kim tuyến

Nguyên liệu

• Lõi giấy

• Vòng hoa kim tuyến

• Hạt châu màu ( loại nhỏ)

• Súng bắn keo

Làm vòng đánh dấu khăn ăn bằng dây kim tuyến

Các bước thực hiện

Cắt 1/3 lỗi giấy ra ( nếu bạn thấy mỏng thì có thể chồng 2 cái vào với nhau)

Bước 01

Cắt 1/3 lỗi giấy ra ( nếu bạn thấy mỏng thì có thể chồng 2 cái vào với nhau)
Bạn dùng súng bắn keo chạy một vòng cuộn giấy

Bước 02

Bạn dùng súng bắn keo chạy một vòng cuộn giấy
Kế  tiếp dùng dây kim tuyến bao lại. Gắn hạt châu lên trên bề mặt dây kim tuyến vậy là xong rồi đấy.

Bước 03

Kế tiếp dùng dây kim tuyến bao lại. Gắn hạt châu lên trên bề mặt dây kim tuyến vậy là xong rồi đấy.