Làm đồng hồ từ giấy bìa cứng

Làm đồng hồ từ giấy bìa cứng

Nguyên liệu

• Bìa cứng

• Màu sơn bạn thích

• Đồng hồ cũ

• Giấy trắng

• Cọ vẽ

• Bút và Kéo

• Keo dán

Làm đồng hồ từ giấy bìa cứng

Các bước thực hiện

Bạn phác thảo mẫu đồng hồ mà bạn thích lên giấy trắng

Bước 01

Bạn phác thảo mẫu đồng hồ mà bạn thích lên giấy trắng
Sau khi vẽ xong bản thảo bạn tô lại bằng màu sơn bạn yêu thích và chờ khô

Bước 02

Sau khi vẽ xong bản thảo bạn tô lại bằng màu sơn bạn yêu thích và chờ khô
Sau khi sơn đã khô bạn bôi keo lên bản thảo vừa vẽ

Bước 03

Sau khi sơn đã khô bạn bôi keo lên bản thảo vừa vẽ
Dán bản thảo lên bìa cứng và cắt theo hình bản thảo

Bước 04

Dán bản thảo lên bìa cứng và cắt theo hình bản thảo
Tạo một lỗ giữa mặt đồng hồ để gắn đồng hồ lại với bìa mô hình

Bước 05

Tạo một lỗ giữa mặt đồng hồ để gắn đồng hồ lại với bìa mô hình