Làm dây treo trang trí độc đáo mới lạ

Làm dây treo trang trí độc đáo mới lạ

Nguyên liệu

• Giấy bìa cứng đủ loại ( cùng màu với nhau)

• Kéo

• Sún bắng keo

• Chỉ hoặc dây tùy bạn chọn

• Kẹo tùy bạn chọn

• Thước kẻ có hình tròn ( kích thước tùy bạn chọn )

Làm dây treo trang trí độc đáo mới lạ

Các bước thực hiện

Vẽ  vòng tròn lên trên giấy bìa rồi ghi số hoặc tên ai đó vào vòng tròn rồi cắt vòng tròn ra

Bước 01

Vẽ vòng tròn lên trên giấy bìa rồi ghi số hoặc tên ai đó vào vòng tròn rồi cắt vòng tròn ra
Sắp xếp các vòng tròn lên sàn nhà theo thứ tự sau cho dễ dán dây vào

Bước 02

Sắp xếp các vòng tròn lên sàn nhà theo thứ tự sau cho dễ dán dây vào
Dùng keo bắn súng dán dây vào từng vòng tròn lại với nhau ( xem hình ) chừa khoảng cách dây ở đầu khoảng vài cm

Bước 03

Dùng keo bắn súng dán dây vào từng vòng tròn lại với nhau ( xem hình ) chừa khoảng cách dây ở đầu khoảng vài cm
Cuối cùng bạn dán kẹo lên từng vòng tròn thế là xong rồi đấy

Bước 04

Cuối cùng bạn dán kẹo lên từng vòng tròn thế là xong rồi đấy