[Hướng dẫn] gói quà

[Hướng dẫn] gói quà

Nguyên liệu

• Giấy gói quà

• Hộp quà

• Kéo, keo, bút chì màu

• Chỉ màu

• Giấy cứng màu

[Hướng dẫn] gói quà

Các bước thực hiện

Cắt giấy  gói quà phù hợp với kích thước hộp quà và đánh số tùy ý (những số này sẽ tượng trưng cho các ngày trong một tháng). Sau đó khoanh tròn ngày có ý nghĩa với bạn (ví dụ như ngày sinh nhật bạn)

Bước 01

Cắt giấy gói quà phù hợp với kích thước hộp quà và đánh số tùy ý (những số này sẽ tượng trưng cho các ngày trong một tháng). Sau đó khoanh tròn ngày có ý nghĩa với bạn (ví dụ như ngày sinh nhật bạn)
Cắt một con số bằng giấy cứng (số này sẽ tượng trưng cho tháng)

Bước 02

Cắt một con số bằng giấy cứng (số này sẽ tượng trưng cho tháng)
Gói hộp quà bằng giấy gói.

Bước 03

Gói hộp quà bằng giấy gói.
Cắt một đoạn chỉ rùi cột số vừa cắt bằng giấy cứng vào đoạn chỉ.

Bước 04

Cắt một đoạn chỉ rùi cột số vừa cắt bằng giấy cứng vào đoạn chỉ.
Cột đoạn chỉ vào hộp quà đã được gói nha . Mình đã có một hộp quà đầy ý nghĩa rùi đó.

Bước 05

Cột đoạn chỉ vào hộp quà đã được gói nha . Mình đã có một hộp quà đầy ý nghĩa rùi đó.