Làm kẹo xoắn trang trí cây thông

Làm kẹo xoắn trang trí cây thông

Nguyên liệu

• Dây màu đỏ và trắng

• Kẽm

• Súng bắn keo, kéo

Làm kẹo xoắn trang trí cây thông

Các bước thực hiện

Cắt 2 đoạn dây màu đỏ và trắng dài khoảng 20cm

Bước 01

Cắt 2 đoạn dây màu đỏ và trắng dài khoảng 20cm
Dùng súng bắn keo dán 2 đầu dây vào đoạn kẽm

Bước 02

Dùng súng bắn keo dán 2 đầu dây vào đoạn kẽm
Quấn dây xung quanh đoạn kẽm

Bước 03

Quấn dây xung quanh đoạn kẽm
Quấn tiếp tục cho tới khi đạt độ dài vừa ý thì cắt dây thừa đi và dùng súng bắn keo dán cố định đầu dây

Bước 04

Quấn tiếp tục cho tới khi đạt độ dài vừa ý thì cắt dây thừa đi và dùng súng bắn keo dán cố định đầu dây
Bẻ cong một đầu đoạn kẽm

Bước 05

Bẻ cong một đầu đoạn kẽm
Ta có hình một cây kẹo hình gậy để trang trí cho cây thông

Bước 06

Ta có hình một cây kẹo hình gậy để trang trí cho cây thông