Làm ngôi sao trang trí cây thông

Làm ngôi sao trang trí cây thông

Nguyên liệu

• Giấy mô hình

• Kim tuyến

• Keo

• Dây thừng

• Kéo, dao rọc giấy

Làm ngôi sao trang trí cây thông

Các bước thực hiện

Cắt một ngôi sao từ giấy mô hình như trong hình

Bước 01

Cắt một ngôi sao từ giấy mô hình như trong hình
Dùng súng bắn keo dán dây thừng rồi quấn xung quanh ngôi sao

Bước 02

Dùng súng bắn keo dán dây thừng rồi quấn xung quanh ngôi sao
Quét một lớp keo rồi rắt kim tuyến lên ngôi sao

Bước 03

Quét một lớp keo rồi rắt kim tuyến lên ngôi sao