Làm thiệp chỉ thêu tay

Làm thiệp chỉ thêu tay

Nguyên liệu

• Kim, chỉ màu

• Giấy

• Bìa carton ( nếu có)

• Ghim bấm

Làm thiệp chỉ thêu tay

Các bước thực hiện

Bạn dùng bút viết hoặc vẽ lên tờ giấy phần nội dung rồi Dùng ghim kẹp đâm các lỗ nhỏ xung quanh tờ giấy ( Khoảng cách giữa các lỗ khoảng 1 cm)

Bước 01

Bạn dùng bút viết hoặc vẽ lên tờ giấy phần nội dung rồi Dùng ghim kẹp đâm các lỗ nhỏ xung quanh tờ giấy ( Khoảng cách giữa các lỗ khoảng 1 cm)
May nối các lỗ lại với nhau và chỉ mai một đường thôi nhé

Bước 02

May nối các lỗ lại với nhau và chỉ mai một đường thôi nhé
Tiếp tục may nốt phần chữ còn lại bạn có thể dùng màu chỉ khác để phần design của mình thêm đẹp và nổi bật

Bước 03

Tiếp tục may nốt phần chữ còn lại bạn có thể dùng màu chỉ khác để phần design của mình thêm đẹp và nổi bật