Đan giấy để trang trí quà

Đan giấy để trang trí quà

Nguyên liệu

• Giấy màu

• Kéo, keo

• Băng keo 2 mặt

Các bước thực hiện

Ướm giấy vào hộp quà để lấy kích thước trước khi cắt giấy màu. Cắt ra mỗi miếng có bề ngang 0.5cm

Bước 01

Ướm giấy vào hộp quà để lấy kích thước trước khi cắt giấy màu. Cắt ra mỗi miếng có bề ngang 0.5cm
Đan các giấy lại với nhau theo hình. Dán keo ở giữa giấy để không bị xê dịch

Bước 02

Đan các giấy lại với nhau theo hình. Dán keo ở giữa giấy để không bị xê dịch
Tiếp tục đan tiếp phần giấy khác cho đến khi bạn thấy sản phẩm  của mình ưng ý. Dùng keo dán phần trung tâm và xung quanh lên gói quà nhé

Bước 03

Tiếp tục đan tiếp phần giấy khác cho đến khi bạn thấy sản phẩm của mình ưng ý. Dùng keo dán phần trung tâm và xung quanh lên gói quà nhé