Làm cây thông bằng vải nỉ

Làm cây thông bằng vải nỉ

Nguyên liệu

• Vải nỉ

• Kéo

• Súng bắn keo

Làm cây thông bằng vải nỉ

Các bước thực hiện

Vẽ hình như trong ảnh lên giấy

Bước 01

Vẽ hình như trong ảnh lên giấy
Cắt vải nỉ theo các hình đã vẽ

Bước 02

Cắt vải nỉ theo các hình đã vẽ
Dán hình ngôi sao lên đỉnh cây thông

Bước 03

Dán hình ngôi sao lên đỉnh cây thông
Dán những thanh màu vàng lên thân cây

Bước 04

Dán những thanh màu vàng lên thân cây
Dán tiếp những thanh màu đỏ

Bước 05

Dán tiếp những thanh màu đỏ
Dán hình trang trí màu đỏ lên thân

Bước 06

Dán hình trang trí màu đỏ lên thân
Dán tiếp hình tròn màu trắng

Bước 07

Dán tiếp hình tròn màu trắng