Tạo quả trứng biến ra chữ

Tạo quả trứng biến ra chữ

Nguyên liệu

• Màu nước

• Cọ sơn

• Bút chì

• Dao rọc giấy

• Quả trứng gà

• Hộp giấy ( nếu có)

• Giấy tập

Tạo quả trứng biến ra chữ

Các bước thực hiện

Đục một lỗ trên đầu quả trứng

Bước 01

Đục một lỗ trên đầu quả trứng
Tách bỏ lòng trắng và đỏ quả trứng ra tô

Bước 02

Tách bỏ lòng trắng và đỏ quả trứng ra tô
Dùng cọ sơn màu lên trên quả trứng ( sơn thế nào là tùy bạn nhé )

Bước 03

Dùng cọ sơn màu lên trên quả trứng ( sơn thế nào là tùy bạn nhé )
Dùng dao rọc giấy cắt phần giấy ra rồi viết nội dung lên trên giấy

Bước 04

Dùng dao rọc giấy cắt phần giấy ra rồi viết nội dung lên trên giấy
Cuộn giấy lại rồi nhét vào trong quả trứng sau đó bạn có thể đem tặng cho bạn bè và tạo bất ngờ cho người khác nhé

Bước 05

Cuộn giấy lại rồi nhét vào trong quả trứng sau đó bạn có thể đem tặng cho bạn bè và tạo bất ngờ cho người khác nhé