Thay áo cho giày thể thao

Thay áo cho giày thể thao

Nguyên liệu

• Giầy thể thao màu trắng

• Bút lông màu (nhiều màu khác nhau)

Thay áo cho giày thể thao

Các bước thực hiện

Chấm màu hồng xung quanh giày chừa khoảng cách của mỗi dấu

Bước 01

Chấm màu hồng xung quanh giày chừa khoảng cách của mỗi dấu
Bắt đầu với màu thứ 2

Bước 02

Bắt đầu với màu thứ 2
Kế tiếp bạn chấm những vòng tròn bắng màu thứ 4 và cuối cùng bạn cũng có một đôi giày lắp lánh màu sắc rồi nhé

Bước 03

Kế tiếp bạn chấm những vòng tròn bắng màu thứ 4 và cuối cùng bạn cũng có một đôi giày lắp lánh màu sắc rồi nhé