Ngôi nhà tí hon

Ngôi nhà tí hon

Nguyên liệu

• Giấy bìa cứng màu xanh và đỏ

• Lõi khăn giầy, kéo, dao rọc giấy

• Keo sữa, súng bắn keo

Ngôi nhà tí hon

Các bước thực hiện

Cắt đôi phần lõi khăn giấy.

Bước 01

Cắt đôi phần lõi khăn giấy.
Dùng dao rọc giấy cắt phần cửa chính và cửa sổ cho ngôi nhà.

Bước 02

Dùng dao rọc giấy cắt phần cửa chính và cửa sổ cho ngôi nhà.
Cắt 1 mãnh giấy bìa cứng màu xanh. Cắt cửa và cửa sổ như phần lõi giấy, sau đó dán bao bọc xung quanh lõi giấy.

Bước 03

Cắt 1 mãnh giấy bìa cứng màu xanh. Cắt cửa và cửa sổ như phần lõi giấy, sau đó dán bao bọc xung quanh lõi giấy.
Cắt 1 vòng tròn màu đỏ

Bước 04

Cắt 1 vòng tròn màu đỏ
Cắt 1 đường như hình bên.

Bước 05

Cắt 1 đường như hình bên.
Cuộn lại và dán 2 mép như hình để làm mái nhà.

Bước 06

Cuộn lại và dán 2 mép như hình để làm mái nhà.
Dán phần mái vào ngôi nhà.

Bước 07

Dán phần mái vào ngôi nhà.
Cắt 1 vòng tròn màu xanh lá để làm đáy nhà.

Bước 08

Cắt 1 vòng tròn màu xanh lá để làm đáy nhà.
Dùng keo sữa dán phần đáy vào nhé!

Bước 09

Dùng keo sữa dán phần đáy vào nhé!
Ngôi nhà dần dần hoàn thành rồi nì

Bước 10

Ngôi nhà dần dần hoàn thành rồi nì
Cuối cùng là trang trí thêm các đường viền cho cửa chính và cửa sổ nữa là xong nhé!

Bước 11

Cuối cùng là trang trí thêm các đường viền cho cửa chính và cửa sổ nữa là xong nhé!