cách làm hoa đào bằng vải nỉ

cách làm hoa đào bằng vải nỉ

Nguyên liệu

• vảu nỉ mềm checkurl('https://www.facebook.com/pages/Cloudy-Ha ndmade-Shop-Tranh-th%C3%AAu-Ph%E1%BB%A5-ki%E1%BB%8 7n-Handmade/326254030825720','',50)

• kim

• chỉ

• kéo

• keo sữa

Các bước thực hiện

Bước 01

Bước 02

Bước 03

Bước 04

Bước 05

Bước 06

Bước 07

Bước 08

Bước 09

Bước 10