Bàn học mini từ bìa mô hình

Bàn học mini từ bìa mô hình

Nguyên liệu

• Bìa mô hình, dao rọc giấy

• Súng bắn keo, thước, bút chì

Bàn học mini từ bìa mô hình

Các bước thực hiện

Cắt giấy mô hình thành các mảnh theo mẫu và kích thước có sẵn như hình bên.

Bước 01

Cắt giấy mô hình thành các mảnh theo mẫu và kích thước có sẵn như hình bên.
Sau khi cắt ta được các mảnh như sau.

Bước 02

Sau khi cắt ta được các mảnh như sau.
Dán phần cạnh bàn với mặt lưng của bàn như hình.

Bước 03

Dán phần cạnh bàn với mặt lưng của bàn như hình.
Dán tương tự với cạnh còn lại.

Bước 04

Dán tương tự với cạnh còn lại.
Dán phần mặt bàn như hình

Bước 05

Dán phần mặt bàn như hình
Tương tự ta dán các phần ngăn bàn.

Bước 06

Tương tự ta dán các phần ngăn bàn.
Dán thêm phần đáy bàn là sản phẩm của chúng ta đã hoàn thành rồi nè

Bước 07

Dán thêm phần đáy bàn là sản phẩm của chúng ta đã hoàn thành rồi nè
Nhìn đẹp lắm lun áh nhé

Bước 08

Nhìn đẹp lắm lun áh nhé