Gấp sao giấy nổi theo ý thích của bạn

Gấp sao giấy nổi theo ý thích của bạn

Các bước thực hiện

Cắt một vòng tròn với bán kích và màu sắc mà bạn thích

Bước 01

Cắt một vòng tròn với bán kích và màu sắc mà bạn thích
Đo đường kính của vòng tròn, ở đây vòng tròn của tôi là 7,5cm, tiếp tục chia đường kích nhỏ ra, ở đây là 3,75cm

Bước 02

Đo đường kính của vòng tròn, ở đây vòng tròn của tôi là 7,5cm, tiếp tục chia đường kích nhỏ ra, ở đây là 3,75cm
Nối các đường chấm bị lại với nhau thành hình ngôi sao như hình và cắt ra

Bước 03

Nối các đường chấm bị lại với nhau thành hình ngôi sao như hình và cắt ra
Gấp đôi ngôi sao lại , gấp đôi lại như vậy ở ba cạnh khác nhau

Bước 04

Gấp đôi ngôi sao lại , gấp đôi lại như vậy ở ba cạnh khác nhau
Lật ngược ngôi sao lại và tiếp tục gấp như trên là bạn đã hoàn thành được một bộ sưu tập rồi nè

Bước 05

Lật ngược ngôi sao lại và tiếp tục gấp như trên là bạn đã hoàn thành được một bộ sưu tập rồi nè