Tự làm ví đựng đồ từ sách cũ

Tự làm ví đựng đồ từ sách cũ

Nguyên liệu

• Một cuốn sách cũ

• Keo sữa hoặc keo MOD

• Vải vintage

• Cọ vẽ

• Kim và chỉ

Tự làm ví đựng đồ từ sách cũ

Các bước thực hiện

Cắt bỏ phần giữa của cuốn sách như hình và chuẩn bị 2 mảnh vintage kích thước bằng bìa cuốn sách

Bước 01

Cắt bỏ phần giữa của cuốn sách như hình và chuẩn bị 2 mảnh vintage kích thước bằng bìa cuốn sách
Dán hai miếng vải vintage vào hai bìa sách như hình

Bước 02

Dán hai miếng vải vintage vào hai bìa sách như hình
Để đảm bảo các trang sách của bạn không rời ra và dính lại với nhau, các bạn bôi một lớp keo và khâu các trang bìa lại như hình để trang sách được lại làm 4 phần

Bước 03

Để đảm bảo các trang sách của bạn không rời ra và dính lại với nhau, các bạn bôi một lớp keo và khâu các trang bìa lại như hình để trang sách được lại làm 4 phần
Lấy một miếng vải nhỏ để đo các cạnh của cuốn sách như hình.

Bước 04

Lấy một miếng vải nhỏ để đo các cạnh của cuốn sách như hình.
Sau khi đo được cạnh của các cuốn sách các bạn sẽ được hình như trên, cắt ra và gấp đôi lại

Bước 05

Sau khi đo được cạnh của các cuốn sách các bạn sẽ được hình như trên, cắt ra và gấp đôi lại
Phía bên trong bạn dùng chỉ để khâu ở giữa lại như hình

Bước 06

Phía bên trong bạn dùng chỉ để khâu ở giữa lại như hình
Phía bên trong bạn dùng chỉ để khâu ở giữa lại như hình

Bước 07

Phía bên trong bạn dùng chỉ để khâu ở giữa lại như hình
Bạn khâu và dán hai miếng vải vừa làm xong vào hai mép sách là xong.
Lưu ý nên khâu trước khi dán keo nhé

Bước 08

Bạn khâu và dán hai miếng vải vừa làm xong vào hai mép sách là xong.
Lưu ý nên khâu trước khi dán keo nhé