Làm dây chuyền bằng ghim kẹp giấy

Làm dây chuyền bằng ghim kẹp giấy

Nguyên liệu

• Keo dán

• Giấy bìa màu

• Ghim kẹp giấy loại to và nhỏ ( màu xanh )

Làm dây chuyền bằng ghim kẹp giấy

Các bước thực hiện

Nối các ghim kẹp giấy lại với nhau

Bước 01

Nối các ghim kẹp giấy lại với nhau
Cắt giấy bìa có chiều rộng 2cm

Bước 02

Cắt giấy bìa có chiều rộng 2cm
Cắt giấy ra thành những miếng vuông đủ để bao các ghim kẹp

Bước 03

Cắt giấy ra thành những miếng vuông đủ để bao các ghim kẹp
Bọc giấy vào ghim kẹp sau đó dán lại

Bước 04

Bọc giấy vào ghim kẹp sau đó dán lại
Dùng ghim khác để giữ cho giấy khô

Bước 05

Dùng ghim khác để giữ cho giấy khô
Sau khi khô bỏ ghim ra và bạn đã có một dây đeo độc đáo rồi đó

Bước 06

Sau khi khô bỏ ghim ra và bạn đã có một dây đeo độc đáo rồi đó