Quả cầu Little Roses (Kusudama)

Quả cầu Little Roses (Kusudama)
Để thực hiện quả cầu Litte Rose thế này các bạn cần chuẩn bị 30 mảnh giấy kích thước 4cm*8cm
P/s: Các bạn cũng có thể thay đổi kích thước quả cầu bằng ccá thay đổi kích thước giấy tùy ý - sao cho chiều dài giấy gấp đôi chiều rộng )