Kệ hoa mini

Kệ hoa mini

Nguyên liệu

• Giấy bìa mô hình

• Dao rọc giấy, kéo, súng bắn keo

Kệ hoa mini

Các bước thực hiện

Cắt giấy bìa mô hình thành các mảnh với kích thước được ghi trong hình bên.

Bước 01

Cắt giấy bìa mô hình thành các mảnh với kích thước được ghi trong hình bên.
Dùng súng bắn keo dán 2 mảnh chân kệ với nhau.

Bước 02

Dùng súng bắn keo dán 2 mảnh chân kệ với nhau.
Dán tương tự đối với cái còn lại.

Bước 03

Dán tương tự đối với cái còn lại.
Dán phần thanh ngang làm giá đỡ của kệ.

Bước 04

Dán phần thanh ngang làm giá đỡ của kệ.
Dán tiếp thanh trên cùng là sản phẩm của chúng ta hoàn thành rùi nhé!

Bước 05

Dán tiếp thanh trên cùng là sản phẩm của chúng ta hoàn thành rùi nhé!