Sách mini

Sách mini

Nguyên liệu

• Giấy trắng, giấy bìa cứng

• Vải hoa, kéo, keo sữa

Sách mini

Các bước thực hiện

Cắt giấy trắng thành các mảnh nhỏ kích thước 3.5*5cm

Bước 01

Cắt giấy trắng thành các mảnh nhỏ kích thước 3.5*5cm
Gấp đôi các mảnh giấy lại.

Bước 02

Gấp đôi các mảnh giấy lại.
Dùng thun cột cố định sau đó dùng keo sữa dán gáy sách lại.

Bước 03

Dùng thun cột cố định sau đó dùng keo sữa dán gáy sách lại.
Cắt 1 mảnh vải hoa và 2 mảnh bìa cứng kích thước 2.5*3.5cm

Bước 04

Cắt 1 mảnh vải hoa và 2 mảnh bìa cứng kích thước 2.5*3.5cm
Dán 2 mảnh giấy bìa cứng vào mảnh vải. Chú ý chừa 1 đoạn nhỏ làm gáy sách.

Bước 05

Dán 2 mảnh giấy bìa cứng vào mảnh vải. Chú ý chừa 1 đoạn nhỏ làm gáy sách.
Dùng keo sữa dán và bao bìa lại.

Bước 06

Dùng keo sữa dán và bao bìa lại.
Cuối cùng sản phẩn đã hoàn thành rôi nè

Bước 07

Cuối cùng sản phẩn đã hoàn thành rôi nè
Dán phần trang sách với bìa sách như hình bên

Bước 08

Dán phần trang sách với bìa sách như hình bên