Thiết kế cardbook cho riêng bạn

Thiết kế cardbook cho riêng bạn

Nguyên liệu

• Các loại giấy báo, card mà bạn ưng ý

• Dụng cụ đục lỗ

• Keo dán

• Khuyên đóng sách

Thiết kế cardbook cho riêng bạn

Các bước thực hiện

Lựa chọn các card mà bạn ưng ý và cắt tỉa các giấy cho gọn (nếu cần)

Bước 01

Lựa chọn các card mà bạn ưng ý và cắt tỉa các giấy cho gọn (nếu cần)
Đóng 2 lỗ lên mỗi tờ giấy theo thứ tự bạn sắp xếp. Đóng các tờ giấy lại với nhau bằng khuyên tròn

Bước 02

Đóng 2 lỗ lên mỗi tờ giấy theo thứ tự bạn sắp xếp. Đóng các tờ giấy lại với nhau bằng khuyên tròn
Làm tiếp tục cho đến khi giống một quyển sách

Bước 03

Làm tiếp tục cho đến khi giống một quyển sách
Cuối cùng bạn trang trí bìa sách bằng giấy màu hay giấy bìa cứng tùy theo bạn. Bạn đã có một quyển cardbook xinh đẹp rồi đấy

Bước 04

Cuối cùng bạn trang trí bìa sách bằng giấy màu hay giấy bìa cứng tùy theo bạn. Bạn đã có một quyển cardbook xinh đẹp rồi đấy