Nhà mini

Nhà mini

Nguyên liệu

• Giấy mô hình

• Giấy màu

• Keo, kéo, dao rọc giấy

Nhà mini

Các bước thực hiện

Cắt giấy mô hình thành 1 mảnh có kích thước 30x50cm, 2 mảnh kích thước 20x50cm, 2 mảnh khích thước 20x30cm và 2 mảnh kích thước 20x25cm

Bước 01

Cắt giấy mô hình thành 1 mảnh có kích thước 30x50cm, 2 mảnh kích thước 20x50cm, 2 mảnh khích thước 20x30cm và 2 mảnh kích thước 20x25cm
Bọc giấy màu quanh các mảnh giấy mô hình

Bước 02

Bọc giấy màu quanh các mảnh giấy mô hình
Dán các mảnh giấy vào như trong hình

Bước 03

Dán các mảnh giấy vào như trong hình
cuối cùng là dán nóc nhà

Bước 04

cuối cùng là dán nóc nhà