Tự làm tranh treo tường

Tự làm tranh treo tường

Nguyên liệu

• Giấy mô hình

• Giấy cứng

• Màu vẽ

• Cọ, dao rọc giấy, bút chì, keo

Tự làm tranh treo tường

Các bước thực hiện

Dùng bút chì vẽ hình cái cây lên giấy cứng

Bước 01

Dùng bút chì vẽ hình cái cây lên giấy cứng
Dùng màu tô toàn bộ thân cây

Bước 02

Dùng màu tô toàn bộ thân cây
Dùng màu đỏ vẽ những hình tròn

Bước 03

Dùng màu đỏ vẽ những hình tròn
Dán bức tranh vừa vẽ lên mảnh giấy mô hình

Bước 04

Dán bức tranh vừa vẽ lên mảnh giấy mô hình
Vẽ những hình tròn màu xanh nhỏ hơn lên hình tròn đỏ

Bước 05

Vẽ những hình tròn màu xanh nhỏ hơn lên hình tròn đỏ
Cắt 4 thanh chữ nhật bằng giấy mô hình có kích thước phù hợp với bức tranh để làm viền.

Bước 06

Cắt 4 thanh chữ nhật bằng giấy mô hình có kích thước phù hợp với bức tranh để làm viền.
Dán 4 thanh vừa cắt xung quanh bức tranh

Bước 07

Dán 4 thanh vừa cắt xung quanh bức tranh