Làm vòng tay từ hạt đá

Làm vòng tay từ hạt đá

Nguyên liệu

• Hạt đá

• Kiềm

• Kẽm mỏng

• Móc và khoen

Làm vòng tay từ hạt đá

Các bước thực hiện

Cắt một đoạn kẽm nhỏ và xỏ hạt đá vào như hình

Bước 01

Cắt một đoạn kẽm nhỏ và xỏ hạt đá vào như hình
Quấn phần đầu và tạo hình cho nó

Bước 02

Quấn phần đầu và tạo hình cho nó
Sau khi quấn phần đầy bạn dùng kẽm quấn quanh thân của hạt đá, để giữ chúng lại với nhau

Bước 03

Sau khi quấn phần đầy bạn dùng kẽm quấn quanh thân của hạt đá, để giữ chúng lại với nhau
Quấn dây và bẻ đầu còn lại

Bước 04

Quấn dây và bẻ đầu còn lại
Cắt phần dây kẽm thừa và quấn chặt

Bước 05

Cắt phần dây kẽm thừa và quấn chặt
Bạn làm tương tự như bước 5 nhưng với đầu hạt còn lại

Bước 06

Bạn làm tương tự như bước 5 nhưng với đầu hạt còn lại
Tương tự bạn làm nhiều hình như trên

Bước 07

Tương tự bạn làm nhiều hình như trên
Móc nối các chốt lại với nhau như hình

Bước 08

Móc nối các chốt lại với nhau như hình