Sáng tạo găng tay len mùa đông

Sáng tạo găng tay len mùa đông

Nguyên liệu

• Áo len

• Bút để đánh dấu

• Kéo

• 8-10 ghim quần áo

• Chỉ thêu

• Kim mai

• Nút hay vải để trang trí

Sáng tạo găng tay len mùa đông

Các bước thực hiện

Ướm bàn tay lên áo, dùng bút vẽ đường viền

Bước 01

Ướm bàn tay lên áo, dùng bút vẽ đường viền
Cắt bao tay xung quanh đường viền

Bước 02

Cắt bao tay xung quanh đường viền
Dùng ghim kẹp xung quanh để cố định vị trí

Bước 03

Dùng ghim kẹp xung quanh để cố định vị trí
Dùng kim may xung quanh đường kẽ của bút

Bước 04

Dùng kim may xung quanh đường kẽ của bút
Cắt phần vải thừa

Bước 05

Cắt phần vải thừa
Trang trí bằng nút và chỉ thêu lên trên bao tay . Thế là xong rồi đấy .

Bước 06

Trang trí bằng nút và chỉ thêu lên trên bao tay . Thế là xong rồi đấy .