Tập móc len làm vòng tròn đơn giản

Tập móc len làm vòng tròn đơn giản

Nguyên liệu

• Cây Kim móc (4mm)

• Len sợi

Các bước thực hiện

Quắn sợi len xung quanh ngón tay, đoạn dư để về hướng của bạn. Không cần quắn quá chặt

Bước 01

Quắn sợi len xung quanh ngón tay, đoạn dư để về hướng của bạn. Không cần quắn quá chặt
Đặt cây móc nằm dưới như hình

Bước 02

Đặt cây móc nằm dưới như hình
Kéo sợi len xuyên qua dây như hình

Bước 03

Kéo sợi len xuyên qua dây như hình
Bỏ len ra khỏi ngón tay

Bước 04

Bỏ len ra khỏi ngón tay
Móc 1  mũi kép, 3 mũi bính

Bước 05

Móc 1 mũi kép, 3 mũi bính
Hoàn thành vòng 1 ( bao gồm 23 mũi kép, 3 mũi bính )

Bước 06

Hoàn thành vòng 1 ( bao gồm 23 mũi kép, 3 mũi bính )
Móc tiếp mũi bính từ vòng tròn 1 và tiếp tục để làm xong vòng tròn 2

Bước 07

Móc tiếp mũi bính từ vòng tròn 1 và tiếp tục để làm xong vòng tròn 2