Cho chiếc áo thun của bạn thêm chất bụi

Cho chiếc áo thun của bạn thêm chất bụi

Nguyên liệu

• Áo thun

• Màu acrytic

• Cọ vẽ

• Thước

• Giấy

Cho chiếc áo thun của bạn thêm chất bụi

Các bước thực hiện

Bạn trải áo thun ra, nhớ là thật ổn chỗ bạn muốn vẽ nhé. Sau đó lấy một mảnh giấy và cắt chúng ra hình chiế máy ảnh, ở phần này bạn thích trang trí hình gì thì cắt hình đó

Bước 01

Bạn trải áo thun ra, nhớ là thật ổn chỗ bạn muốn vẽ nhé. Sau đó lấy một mảnh giấy và cắt chúng ra hình chiế máy ảnh, ở phần này bạn thích trang trí hình gì thì cắt hình đó
giữa chặt mép giấy và bắt đầu tô màu lên áo như hình

Bước 02

giữa chặt mép giấy và bắt đầu tô màu lên áo như hình
Vẽ hình trang trí lên phần bạn đã tô

Bước 03

Vẽ hình trang trí lên phần bạn đã tô
Dùng thước đo để vẽ hai hình dây quai. Sau khi vẽ xong chờ khô là bạn đã hoàn thành rồi nhé

Bước 04

Dùng thước đo để vẽ hai hình dây quai. Sau khi vẽ xong chờ khô là bạn đã hoàn thành rồi nhé