Làm giá treo đồ trang sức từ khung hình

Làm giá treo đồ trang sức từ khung hình

Nguyên liệu

• Khung hình gỗ hoặc nhựa

• Lưới

• Súng bắn đinh

• Kiềm cắt

• Lưới thép

Các bước thực hiện

Bạn cần chuẩn bị một chiếc khung hình , đo kích thước của chúng với lưới. Sau đó cắt lưới ra đúng với kích thước.

Bước 01

Bạn cần chuẩn bị một chiếc khung hình , đo kích thước của chúng với lưới. Sau đó cắt lưới ra đúng với kích thước.
Dùng súng bắn định, cố định các mỗi lưới lại với nhau.
Sau bước đó bạn đã có được một sản phẩm của chính mình rồi nhé

Bước 02

Dùng súng bắn định, cố định các mỗi lưới lại với nhau.
Sau bước đó bạn đã có được một sản phẩm của chính mình rồi nhé