Tập đan móc trái tim

Tập đan móc trái tim

Nguyên liệu

• Len màu

• Kim móc

• nguồn :howtocrochetaheart

Các bước thực hiện

Thắt nút, bạn nên quắn dây vào một que ngắn thì dễ thắt hơn .

Bước 01

Thắt nút, bạn nên quắn dây vào một que ngắn thì dễ thắt hơn .
Móc bốn mũi bính, quay vòng đâu tiên từ mũi bính cuối cùng.

Bước 02

Móc bốn mũi bính, quay vòng đâu tiên từ mũi bính cuối cùng.
Móc 3 Mũi  móc kép đôi

Bước 03

Móc 3 Mũi móc kép đôi
Kế tiếp móc 3 mũi móc kép đơn như trong hình

Bước 04

Kế tiếp móc 3 mũi móc kép đơn như trong hình
1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi,  1 mũi bính

Bước 05

1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi, 1 mũi bính
3 mũi kép đơn, 3 mũi kép đôi

Bước 06

3 mũi kép đơn, 3 mũi kép đôi
3 mũi bính

Bước 07

3 mũi bính
Mũi kết vào trung tâm trái tim. Vòng 1 hoàn thành

Bước 08

Mũi kết vào trung tâm trái tim. Vòng 1 hoàn thành
Sang vòng 2:Móc 3 mũi bính

Bước 09

Sang vòng 2:Móc 3 mũi bính
Từ mũi đơn/mũi kép đôi từ vòng trước. Móc mũi móc mũi đơn, móc kép đơn

Bước 10

Từ mũi đơn/mũi kép đôi từ vòng trước. Móc mũi móc mũi đơn, móc kép đơn
3 mũi kép đơn

Bước 11

3 mũi kép đơn
2 mũi móc kép đơn

Bước 12

2 mũi móc kép đơn
Mũi móc kép lặp lại 4 lần

Bước 13

Mũi móc kép lặp lại 4 lần
1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi, 1 mũi bính

Bước 14

1 mũi bính, 1 mũi móc kép đôi, 1 mũi bính
1 mũi kép đơn , lặp lại 4 lần

Bước 15

1 mũi kép đơn , lặp lại 4 lần
2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn

Bước 16

2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn
1 mũi kép đơn và 1 mũi móc đơn

Bước 17

1 mũi kép đơn và 1 mũi móc đơn
3 mũi bính

Bước 18

3 mũi bính
Mũi kết vào trung tâm trái tim và hoàn thành

Bước 19

Mũi kết vào trung tâm trái tim và hoàn thành