Thêm nút cho cổ áo bé xinh

Thêm nút cho cổ áo bé xinh

Nguyên liệu

• Một chiếc áo thun

• Đoạn vải

• Nút áo

• Kim, chỉ

• Bút, thước kẽ

Các bước thực hiện

Đo chiều dài của phần áo để gắn nút. Từ trung tâm phía sau áo

Bước 01

Đo chiều dài của phần áo để gắn nút. Từ trung tâm phía sau áo
Lấy bút đánh dấu lại

Bước 02

Lấy bút đánh dấu lại
Cắt lớp vải có kích thước tương tự, ủi qua cho thẳng rồi dùng kim, chỉ mai viền xung quanh

Bước 03

Cắt lớp vải có kích thước tương tự, ủi qua cho thẳng rồi dùng kim, chỉ mai viền xung quanh
Khâu đường chỉ xung quanh áo như hình. Cắt một đường dọc ở mối đường chỉ. Cẩn thận không cắt chỉ

Bước 04

Khâu đường chỉ xung quanh áo như hình. Cắt một đường dọc ở mối đường chỉ. Cẩn thận không cắt chỉ
Giữ cho mối cắt được thẳng . Ghi kim dính ra mặt trước áo

Bước 05

Giữ cho mối cắt được thẳng . Ghi kim dính ra mặt trước áo
Khâu lại. Đặt miếng vải như trong hình

Bước 06

Khâu lại. Đặt miếng vải như trong hình
Khâu miếng vải vào áo. Kéo ra thành hình chữ T

Bước 07

Khâu miếng vải vào áo. Kéo ra thành hình chữ T
Bấm hoặc khâu nút vào miếng vải. Bạn đã hoàn thành rồi đó.

Bước 08

Bấm hoặc khâu nút vào miếng vải. Bạn đã hoàn thành rồi đó.