Làm khăn choàng galaxy trong tik tak

Làm khăn choàng galaxy trong tik tak

Nguyên liệu

• Khăn choàng màu đen, hoặc màu tối

• Thuốc tẩy quần áo

• Cọ vẽ

• Tăm và màu acrytic trắng

• Máy may

Làm khăn choàng galaxy trong tik tak

Các bước thực hiện

Bạn trải khăn ra và làm cho bề mặt khăn thật phẳng

Bước 01

Bạn trải khăn ra và làm cho bề mặt khăn thật phẳng
Phun thuốc tẩy và rắc nhẹ thuốc tẩy quần áo lên chiếc khăn

Bước 02

Phun thuốc tẩy và rắc nhẹ thuốc tẩy quần áo lên chiếc khăn
Sau khi phun thuốc tẩy xong bạn sẽ có được sản phẩm như hình, giặt sạch và chờ khô nhé

Bước 03

Sau khi phun thuốc tẩy xong bạn sẽ có được sản phẩm như hình, giặt sạch và chờ khô nhé
Dùng màu acrytic và cọ vẽ, chấm những  chấm sao nhỏ như hình

Bước 04

Dùng màu acrytic và cọ vẽ, chấm những chấm sao nhỏ như hình
Dùng máy may khâu các viền khăn lại với nhau để tạo hình thành một chiếc khăn, dùng bàn là ủi chúng lại như hình để giữ được vệt sơn và màu.
Như vậy là bạn đã hoàn thành rồi nhé

Bước 05

Dùng máy may khâu các viền khăn lại với nhau để tạo hình thành một chiếc khăn, dùng bàn là ủi chúng lại như hình để giữ được vệt sơn và màu.
Như vậy là bạn đã hoàn thành rồi nhé