Đồ cắm bút

Đồ cắm bút

Nguyên liệu

• Que kem

• Hạt gỗ màu

• Ruy băng

• Súng bắn keo

• Kéo

Đồ cắm bút

Các bước thực hiện

Dùng súng bắn keo dán que kem lại như trong hình, làm 4 mảnh tương tự như vậy.

Bước 01

Dùng súng bắn keo dán que kem lại như trong hình, làm 4 mảnh tương tự như vậy.
Dán các mảnh vừa làm được lại như trong hình

Bước 02

Dán các mảnh vừa làm được lại như trong hình
Lần lược dán 4 mảnh vào nhau

Bước 03

Lần lược dán 4 mảnh vào nhau
Cắt ngắn một que kem rồi dán vào một đầu của hộp để làm đáy hộp

Bước 04

Cắt ngắn một que kem rồi dán vào một đầu của hộp để làm đáy hộp
Dán cho kín hết đáy

Bước 05

Dán cho kín hết đáy
Dùng ruy băng quấn xung quanh để trang trí

Bước 06

Dùng ruy băng quấn xung quanh để trang trí
Trang trí thêm các hạt gỗ màu nữa nha

Bước 07

Trang trí thêm các hạt gỗ màu nữa nha