Làm bóng đèn cực đẹp từ que kem và que đè lưỡi

Làm bóng đèn cực đẹp từ que kem và que đè lưỡi

Nguyên liệu

• Que đè lưỡi hoặc que kem (thật nhiều)

• Súng bắn kem

• Khung tròn kích cỡ khác nhau

• Dây thừng hoặc dây dù chắc

Làm bóng đèn cực đẹp từ que kem và que đè lưỡi

Các bước thực hiện

Bạn dùng sung bắn keo dán quanh mép khung tròn và dùng các kẹp giữ các mối ghép để được lâu như trong hình

Bước 01

Bạn dùng sung bắn keo dán quanh mép khung tròn và dùng các kẹp giữ các mối ghép để được lâu như trong hình
Sau khi gắn xong ở phía trên bạn có thể gắn tiếp các mối nối lại với nhau ở

Bước 02

Sau khi gắn xong ở phía trên bạn có thể gắn tiếp các mối nối lại với nhau ở
Sau khi gắn các mối nối ở các vòng khung trong xong, bạn gắn các khung lại thành các tầng như trong hình bằng các mối nối hình khung vuông.

Bước 03

Sau khi gắn các mối nối ở các vòng khung trong xong, bạn gắn các khung lại thành các tầng như trong hình bằng các mối nối hình khung vuông.