Làm bảng tên treo cửa

Làm bảng tên treo cửa

Nguyên liệu

• Que kem, vải nỉ màu

• Hạt gỗ, súng bắn keo

• Kim, chỉ

Làm bảng tên treo cửa

Các bước thực hiện

Dùng súng bắn keo dán các que kem lại như hình.

Bước 01

Dùng súng bắn keo dán các que kem lại như hình.
Dán thêm 2 hàng que kem phía mặt sau bảng để cố định bảng cho chắc chắn.

Bước 02

Dán thêm 2 hàng que kem phía mặt sau bảng để cố định bảng cho chắc chắn.
Cắt vải nỉ màu xanh thành 4 mảnh dài.

Bước 03

Cắt vải nỉ màu xanh thành 4 mảnh dài.
May 1 đường dài ở giữa dọc hết chiều dài mảnh vải như hình bên.

Bước 04

May 1 đường dài ở giữa dọc hết chiều dài mảnh vải như hình bên.
Rút sợi chỉ vừa may lại để tại tạo nhúng.

Bước 05

Rút sợi chỉ vừa may lại để tại tạo nhúng.
Thực hiện tương tự đối với các mảnh còn lại.

Bước 06

Thực hiện tương tự đối với các mảnh còn lại.
Giờ thì dùng súng bắn keo dán các vào tấm bảng que kem nhé

Bước 07

Giờ thì dùng súng bắn keo dán các vào tấm bảng que kem nhé
Dán hết cả 4 cạnh của tấm bảng.

Bước 08

Dán hết cả 4 cạnh của tấm bảng.
Cắt các chữ bằng vải nỉ mà bạn thích nhé!

Bước 09

Cắt các chữ bằng vải nỉ mà bạn thích nhé!
Dán chúng vào giữa tấm bảng nì

Bước 10

Dán chúng vào giữa tấm bảng nì
Trang trí thêm các nút áo hoặc hạt gỗ trang trí nhé!

Bước 11

Trang trí thêm các nút áo hoặc hạt gỗ trang trí nhé!
Gắn thêm các hạt gỗ viền xung quanh nữa nè.

Bước 12

Gắn thêm các hạt gỗ viền xung quanh nữa nè.
Gắn thêm dây treo nữa là sản phẩm của chúng ta hoàn thành rồi  hjhj... xinh không nào!

Bước 13

Gắn thêm dây treo nữa là sản phẩm của chúng ta hoàn thành rồi hjhj... xinh không nào!