Làm cách nào để tạo shop trên Lola.vn

Làm cách nào để tạo shop trên Lola.vn

Chỉ cho mình cách tạo shop trên Lola.vn với. Thanks!