Thay đổi kiểu cho khăn len dùng mùa đông

Thay đổi kiểu cho khăn len dùng mùa đông

Nguyên liệu

• Một đoạn khăn len

• Vải thun

• Kim, chỉ

• Dây thun

• nguồn:1dogwoof

Các bước thực hiện

Tự bạn làm một đoạn len quắn cổ. Hay từ khăn len cũ cắt ra và mai nối lại

Bước 01

Tự bạn làm một đoạn len quắn cổ. Hay từ khăn len cũ cắt ra và mai nối lại
Cắt vải ra thành 24 đoạn dài có kích thước 90 X 5 cm

Bước 02

Cắt vải ra thành 24 đoạn dài có kích thước 90 X 5 cm
Mai nối 2 đoạn vải lại với nhau bạn sẽ có tổng cộng 12 đoạn

Bước 03

Mai nối 2 đoạn vải lại với nhau bạn sẽ có tổng cộng 12 đoạn
Quắn tất cả lại . Sao cho các đoạn quắn bết lại như trong hình

Bước 04

Quắn tất cả lại . Sao cho các đoạn quắn bết lại như trong hình
May 12 đoạn đó vào hai mặt ở phần dưới của len hoặc trung tâm.

Bước 05

May 12 đoạn đó vào hai mặt ở phần dưới của len hoặc trung tâm.
Nhặt 3 đoạn dây và dùng thun buộc phần đuôi

Bước 06

Nhặt 3 đoạn dây và dùng thun buộc phần đuôi
Thắt bím cho dây và buộc gút lại phần đuôi sau khi thắt xong

Bước 07

Thắt bím cho dây và buộc gút lại phần đuôi sau khi thắt xong
Tiếp tục làm cho đến khi phần dây đã được thắt hết

Bước 08

Tiếp tục làm cho đến khi phần dây đã được thắt hết
Và cuối cùng khăn choàng cổ của bạn sẽ đẹp như thế này nè

Bước 09

Và cuối cùng khăn choàng cổ của bạn sẽ đẹp như thế này nè