Làm hoa giấy theo phong cách kirigami

Làm hoa giấy theo phong cách kirigami

Nguyên liệu

• Giấy trắng

• Kéo

• Viết chì

• kẹp giấy

• Keo dán

• nguồn :1dogwoof

Các bước thực hiện

Cắt giấy ra làm đôi theo chiều thẳng đứng

Bước 01

Cắt giấy ra làm đôi theo chiều thẳng đứng
Xếp nữa tờ giấy theo dạng đàn xếp

Bước 02

Xếp nữa tờ giấy theo dạng đàn xếp
Giữ và ép các giấy xuống. Dùng kẹp bấm kẹp phần trung tâm

Bước 03

Giữ và ép các giấy xuống. Dùng kẹp bấm kẹp phần trung tâm
Vẽ chi tiết hình bông tuyết lên 1 tờ giấy ( ý tường tùy bạn ), rồi cắt họa tiết đó ra

Bước 04

Vẽ chi tiết hình bông tuyết lên 1 tờ giấy ( ý tường tùy bạn ), rồi cắt họa tiết đó ra
Vẽ họa tiết đó lên giấy và cẩn thận cắt rời ra. Làm tương tự cho nữa tờ giấy kia

Bước 05

Vẽ họa tiết đó lên giấy và cẩn thận cắt rời ra. Làm tương tự cho nữa tờ giấy kia
Sau khi cắt giấy xong, cẩn thận tách rời những tờ giấy và dán nữa phần giấy thứ 2 lại với nhau. Và sản phẩm của bạn sẽ xinh như thế này đây

Bước 06

Sau khi cắt giấy xong, cẩn thận tách rời những tờ giấy và dán nữa phần giấy thứ 2 lại với nhau. Và sản phẩm của bạn sẽ xinh như thế này đây