Làm lọ hoa dây cói từ chai lọ thừa

Làm lọ hoa dây cói từ chai lọ thừa

Nguyên liệu

• Chai thủy tinh

• Dây cói

• Keo sữa

• Dây dù màu

• Kéo

Làm lọ hoa dây cói từ chai lọ thừa

Các bước thực hiện

B1: Bạn loại bỏ nhãn mác của chai lọ, lau sạch chai lọ như hình và lần lượt quấn dây cói so le để tạo điểm nhấn cho lọ

Bước 01

B1: Bạn loại bỏ nhãn mác của chai lọ, lau sạch chai lọ như hình và lần lượt quấn dây cói so le để tạo điểm nhấn cho lọ
TIP: Các bạn lưu ý, khi quấn dây các bạn cố gắng để các điểm dây kết thúc tại một điểm và một chiều duy nhất.

Bước 02

TIP: Các bạn lưu ý, khi quấn dây các bạn cố gắng để các điểm dây kết thúc tại một điểm và một chiều duy nhất.