[Hướng dẫn] làm sổ tay

[Hướng dẫn] làm sổ tay

Nguyên liệu

• Giấy mỏng (làm ruột sổ)

• Bìa cứng

• Keo sữa

• Đồ đục lỗ

• Dao rọc giấy

[Hướng dẫn] làm sổ tay

Các bước thực hiện

cắt 100 tờ giấy kích thước 8x12 cm rồi dùng đồ đục lỗ, đục 2 lỗ trên giấy để làm ruột sô

Bước 01

cắt 100 tờ giấy kích thước 8x12 cm rồi dùng đồ đục lỗ, đục 2 lỗ trên giấy để làm ruột sô
Cắt 2 miếng bìa cứng kích thước 8,5x12,5 cm, đục 2 lỗ để làm bìa sổ.

Bước 02

Cắt 2 miếng bìa cứng kích thước 8,5x12,5 cm, đục 2 lỗ để làm bìa sổ.
Cắt 1 miếng giấy to hơn bìa sổ

Bước 03

Cắt 1 miếng giấy to hơn bìa sổ
Bọc bìa sổ bằng miếng giấy vừa cắt

Bước 04

Bọc bìa sổ bằng miếng giấy vừa cắt
Dùng dây thừng xỏ qua 2 lỗ trên bìa sổ

Bước 05

Dùng dây thừng xỏ qua 2 lỗ trên bìa sổ
Xỏ tiếp dây thừng qua giấy làm ruột sổ

Bước 06

Xỏ tiếp dây thừng qua giấy làm ruột sổ
Cuối cùng xỏ dây thừng qua miếng bìa còn lại và cột cố định.

Bước 07

Cuối cùng xỏ dây thừng qua miếng bìa còn lại và cột cố định.