Làm vòng hoa từ giấy vụn

Làm vòng hoa từ giấy vụn

Nguyên liệu

• Thật nhiều giấy vụ hoặc giấy A4

• Vòng tròn xốp

• Kéo

• Súng bắn keo

Làm vòng hoa từ giấy vụn

Các bước thực hiện

Ban vo tròn các mẫu giấy lớn như trong hình

Bước 01

Ban vo tròn các mẫu giấy lớn như trong hình
Bạn lấy những mẫu giấy vo tròn lớn như trong hình quấn quanh vòng trong xốp

Bước 02

Bạn lấy những mẫu giấy vo tròn lớn như trong hình quấn quanh vòng trong xốp
Dùng kéo cắt các vòng tròn theo nhiều kích cỡ

Bước 03

Dùng kéo cắt các vòng tròn theo nhiều kích cỡ
Bạn vò các mẫu giấy tròn lại rồi mở ra để tạo ra các nếp nhăn

Bước 04

Bạn vò các mẫu giấy tròn lại rồi mở ra để tạo ra các nếp nhăn
Dùng súng bắn keo dính các vòng tròn lại với nhau theo kích thước lớn dần

Bước 05

Dùng súng bắn keo dính các vòng tròn lại với nhau theo kích thước lớn dần
Vò các mẫu giấy lại thành các hạt giấy nhỏ như trong hình để làm nhụy hoa sau đó đính lên trên cùng các mẫu hoa

Bước 06

Vò các mẫu giấy lại thành các hạt giấy nhỏ như trong hình để làm nhụy hoa sau đó đính lên trên cùng các mẫu hoa
Cắt một mảnh giấy nhỏ để làm lá

Bước 07

Cắt một mảnh giấy nhỏ để làm lá
Đính tất cả lên vòng tròn xốp là bạn đã hoàn thành một vòng hoa cực đẹp rồi

Bước 08

Đính tất cả lên vòng tròn xốp là bạn đã hoàn thành một vòng hoa cực đẹp rồi