Thêu bao gối có hình chữ ký

Thêu bao gối có hình chữ ký

Nguyên liệu

• Bút lông màu

• Vải thêu

• Chỉ thêu

• Khung thêu

• kéo

Các bước thực hiện

Vẽ chữ ký lên trên vải

Bước 01

Vẽ chữ ký lên trên vải
Đặt  vào khung thêu

Bước 02

Đặt vào khung thêu
Thêu đường chỉ đơn theo hàng đứng dọc theo chữ ký

Bước 03

Thêu đường chỉ đơn theo hàng đứng dọc theo chữ ký
Tiếp tục thêu chỉ đơn ở mặt trong. Lặp lại bước 4 và 5 cho phần dưới

Bước 04

Tiếp tục thêu chỉ đơn ở mặt trong. Lặp lại bước 4 và 5 cho phần dưới
Sau đó thêu hàng chỉ đơn theo hàng ngang.

Bước 05

Sau đó thêu hàng chỉ đơn theo hàng ngang.
Lặp cho hết phần chữ ký. Chúng ta có thể may vào áo gối trước khi cho vào phần bông nhé. Chúc bạn thành công

Bước 06

Lặp cho hết phần chữ ký. Chúng ta có thể may vào áo gối trước khi cho vào phần bông nhé. Chúc bạn thành công