Làm gương treo cho phòng khách thật ấn tượng

Làm gương treo cho phòng khách thật ấn tượng

Nguyên liệu

• Một tấm gương tròn

• Một tấm gỗ ép tròn có kích thước nhỏ hơn tấm gương 2 cm

• Sơn xịt (màu trắng hoặc vàng)

• Gỗ ván loại mỏng

• Keo sắt

• Kiềm sắt và kiềm gỗ kẹp

Các bước thực hiện

Đo đạc kích thước của miếng gỗ ép và gương tròn, sau đó dán gương và gỗ ép lại với nhau. Tiếp tục dùng kiềm kẹp gỗ, kẹp chúng lại với nhau để keo được dính chắc.

Bước 01

Đo đạc kích thước của miếng gỗ ép và gương tròn, sau đó dán gương và gỗ ép lại với nhau. Tiếp tục dùng kiềm kẹp gỗ, kẹp chúng lại với nhau để keo được dính chắc.
Lần lượt dán các miếng gỗ với kích thước khác nhau lên vành sau của chiếc gương như hình.

Bước 02

Lần lượt dán các miếng gỗ với kích thước khác nhau lên vành sau của chiếc gương như hình.
Lần lượt dán lên, so le và thật chắc bằng keo như hình. Bạn có thể dán bằng nhiều lớp khác nhau.

Bước 03

Lần lượt dán lên, so le và thật chắc bằng keo như hình. Bạn có thể dán bằng nhiều lớp khác nhau.
Bọc vải gương bằng ni lông, xịt sơn trắng lên . Sau đó chờ khô và tiếp tục xịt sơn vàng như hình lên. Chờ khô là bạn đã hoàn thành rồi nhé.

Bước 04

Bọc vải gương bằng ni lông, xịt sơn trắng lên . Sau đó chờ khô và tiếp tục xịt sơn vàng như hình lên. Chờ khô là bạn đã hoàn thành rồi nhé.