Thay áo mới cho chiếc bút chì nhà bạn

Thay áo mới cho chiếc bút chì nhà bạn

Nguyên liệu

• Bút chì

• Giấy dính đủ màu

• Kéo

Thay áo mới cho chiếc bút chì nhà bạn

Các bước thực hiện

Cắt một đoạn băng dính màu bằng chiều dài của chiếc bút chì

Bước 01

Cắt một đoạn băng dính màu bằng chiều dài của chiếc bút chì
Dán mép giấy dính lên với than bút chì như hình

Bước 02

Dán mép giấy dính lên với than bút chì như hình
Cuộn băng dính vào thân bút chì, đối với việc này chúng ta sẽ mất hai miếng băng dính để quấn trọn một chiếc bút chì

Bước 03

Cuộn băng dính vào thân bút chì, đối với việc này chúng ta sẽ mất hai miếng băng dính để quấn trọn một chiếc bút chì
Cắt một dải băng dính dài có chiều dài tương đương, quấn phần nửa còn lại như hình. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong rồi nhé

Bước 04

Cắt một dải băng dính dài có chiều dài tương đương, quấn phần nửa còn lại như hình. Như vậy là bạn đã hoàn thành xong rồi nhé