Làm kệ để giấy ghi nhớ

Làm kệ để giấy ghi nhớ

Nguyên liệu

• Giấy mô hình

• Dao rọc giấy, sung bắn keo, màu vẽ, cọ

Làm kệ để giấy ghi nhớ

Các bước thực hiện

Cắt 3 thanh chữ nhật kích thước 6x12cm, 2 thanh 6x7cm

Bước 01

Cắt 3 thanh chữ nhật kích thước 6x12cm, 2 thanh 6x7cm
Vạt chéo đầu 2 thanh kích thước 6x12cm

Bước 02

Vạt chéo đầu 2 thanh kích thước 6x12cm
Dán 2 thanh chéo đầu và thanh 6x12cm còn lại

Bước 03

Dán 2 thanh chéo đầu và thanh 6x12cm còn lại
Dán 2 thanh ngắn còn lại vào khung để làm chỗ đặt giấy ghi nhớ.

Bước 04

Dán 2 thanh ngắn còn lại vào khung để làm chỗ đặt giấy ghi nhớ.