Làm nến lung linh với giấy sáp

Làm nến lung linh với giấy sáp

Nguyên liệu

• Nến thắp loại thấp

• Giấy nhám

• Kéo

Làm nến lung linh với giấy sáp

Các bước thực hiện

Xé một đoạn giấy sáp và gấp đôi chúng lại như hình

Bước 01

Xé một đoạn giấy sáp và gấp đôi chúng lại như hình
Tiếp tục gấp đôi từ giấy sáp lại

Bước 02

Tiếp tục gấp đôi từ giấy sáp lại
Xé một mảnh giấy sáp khác và gấp đôi tương tự lại như hình

Bước 03

Xé một mảnh giấy sáp khác và gấp đôi tương tự lại như hình
Lần lượt dán chúng lại với nhau, sau khi bạn đã dán nối tất cả các miếng lại với nhau

Bước 04

Lần lượt dán chúng lại với nhau, sau khi bạn đã dán nối tất cả các miếng lại với nhau
Cho nến vào và bật lửa lên thôi

Bước 05

Cho nến vào và bật lửa lên thôi