Dây treo trang trí phòng

Dây treo trang trí phòng

Nguyên liệu

• Giấy cứng màu trắng

• Dây thừng loại nhỏ

• Khoen tròn nhỏ

• Keo, kéo, kềm, bút chì, bút chì màu, đồ bấm lỗ giấy

Dây treo trang trí phòng

Các bước thực hiện

Cắt giấy cứng thành các hình vuông kích thước 6x6cm

Bước 01

Cắt giấy cứng thành các hình vuông kích thước 6x6cm
Dùng bút chì vẽ chữ cái lên giấy

Bước 02

Dùng bút chì vẽ chữ cái lên giấy
Dùng bút chì màu tô xung quanh chữ vừa vẽ

Bước 03

Dùng bút chì màu tô xung quanh chữ vừa vẽ
Làm tương tự với các chữ khác

Bước 04

Làm tương tự với các chữ khác
Dùng đồ bấm lỗ lấm lỗ những tờ giấy đã được tô màu

Bước 05

Dùng đồ bấm lỗ lấm lỗ những tờ giấy đã được tô màu
Bấm 2 lỗ đối xứng trên giấy

Bước 06

Bấm 2 lỗ đối xứng trên giấy
Móc khoen tròn vào lỗ vừa bấm

Bước 07

Móc khoen tròn vào lỗ vừa bấm
Luồn dây thừng vào khoen tròn để treo các chữ cái lên.

Bước 08

Luồn dây thừng vào khoen tròn để treo các chữ cái lên.
Làm tương tự với các chữ còn lại.

Bước 09

Làm tương tự với các chữ còn lại.