Gấp giấy làm nón mini

Gấp giấy làm nón mini

Nguyên liệu

• Giấy màu

• Bút chì, kéo, keo sữa

Gấp giấy làm nón mini

Các bước thực hiện

Vẽ như trong hình lên giấy

Bước 01

Vẽ như trong hình lên giấy
Cắt theo các hình đã vẽ, mảnh nhỏ để làm mũi còn mảnh to dùng làm thân mũ.

Bước 02

Cắt theo các hình đã vẽ, mảnh nhỏ để làm mũi còn mảnh to dùng làm thân mũ.
Dán thân mũ như trong hình.

Bước 03

Dán thân mũ như trong hình.
Dán như trong hình.

Bước 04

Dán như trong hình.
Làm tương tự với các cạnh còn lại.

Bước 05

Làm tương tự với các cạnh còn lại.
Gấp mảnh làm mũi như trong hình.

Bước 06

Gấp mảnh làm mũi như trong hình.
Sau đó dán 2 phần của nón lại với nhau.

Bước 07

Sau đó dán 2 phần của nón lại với nhau.
Vậy là xong rùi đó nha

Bước 08

Vậy là xong rùi đó nha